LEDELSE IFØLGE HILDEBRANDT

Forlaget skriver

Professor Steen Hildebrandt er en af Danmarks førende kapaciteter indenfor ledelse. Han har i årtier arbejdet for at gøre virksomheder og ledelse mere menneskelig. Overalt i samfundet, fra virksomheder til hospitaler, til universiteter og folkeskoler, har Steen Hildebrandts tanker sat sine aftryk. Denne bog samler Steen Hildebrandts vigtigste indspark til ledelsesdebatten i Danmark gennem de sidste 5 år. Det gennemgående tema for bogen er, at ledelse er det vigtigste råstof vi har i Danmark. Men det er et råstof, der skal arbejdes med. Det er ikke noget vi blot kan trække op af jorden, eller ned af hylden. Ledelse er noget vi til stadighed skal arbejde med for at udvikle vores samfund nu og i fremtiden.

 
“Steen Hildebrandt er empatisk og indsigtsfuld. Han er nysgerrig og udviklingsparat. En vidende professor med et stort hjerte.” 
 – Alfred Josefsen, adm. direktør for Irma
 
“Steen Hildebrandt har en enestående evne til at sætte ord på, hvad der er vigtigt indenfor ledelse, både på den korte og på den lange bane.” 
 – James Høpner, udviklingschef i Djøf Efteruddannelse
“Steen Hildebrandt er for mig et mennesker, der rækker langt ud over sig selv, hvilket, i vores moderne verden, kan være en sjælden vare.”
 – Renée Toft Simonsen, bestyrelsesmedlem i Børn livskundskab
Steen Hildebrandt er et indsigtsfuld, rummeligt og helhedsorienteret menneske – Jeg bliver overrasket, beriget og jeg får altid mere med hjem, end jeg kom efter – Birgitte Milling, SEO Enneagramskolen”