ENNEAGRAMMETS VISDOM

af Don Richard Riso & Russ Hudson.

 

En fuldstændig guide til psykologisk og spirituel
vækst for de 9 personlighedstyper.