Private

Enneagramuddannelsen:    

 • 9 personlighedstyper
 • De tre centre / triaderne
 • Vinger / nabotyper
 • Pile og niveau af selvindsigt
 • Instinkter / Undertyper
 • Udvikling for de 9 typer
 • Teamsammensætning
 • Personlighedstest
Knap

Modul 1: 16 – 18 august

Modul 2: 13 – 15 september

Modul 3: 18 – 20 oktober

Modul 4: 29 – 1 november

Modul 5: 10 – 12 januar

Modul 6: 1 – 2 februar


Personlighedstest:    

 • Hvilken personlighed 
 • Selvindsigts niveau
 • Stærke og svage sider
 • Reaktion i team
 • Reaktion under pres
 • Hvilket drama, og hvor meget
 • Intuition og fornemmelse for
 • Udviklingen for typen
Knap

Bestil tid på info@enneagramskole.dk


Coaching:      

 • Fra fortiden til nutid
 • Hurtigere resultater
 • Fokus 
 • Forstå din frygt
 • Hvad forhindre dig
 • Tankemylder og stress
 • Håbløshed og opgiven
 • Sorg
 • Par coaching
Knap

Bestil tid på info@enneagramskolen.dk


Healing:    

 • Forstærk dit Energifelt
 • Opløsning af blokeringer 
 • Særlig sensitive 
 • Skytsengle, sct. Michael, Rafael og Gabriel. 
Knap

Bestil tid på info@enneagramskolen.dk 


Forstå dit barns personlighed:    

 • Dit barns personlighedstype
 • Sprog og kropssprog
 • Særlig sensitive 
 • Sårbarhed
 • Empati, eller projektion
Knap

Gratis Værdiafklaring

 

Knap

Finansiering:    

 

Bank: 4001 4592896672

Mobil Pay: 24 94 31 94

Knap

Kontakt info@enneagramskolen.dk