Personlighedstest

Hvorfor Personlighedstest?

7 kvaliteter du med sikkerhed får ud af en personlighedstest.

 

 

 Overblik og indsigt i personlighedstypen

 

Indsigt i egne stærke og svage sider

 

Korrigere adfærd

 

Mulighed for bedre relationer

 

Indblik i hvor målbar empatisk du er

 

Viden om systematiske færdigheder

 

Kortlagt egen viden om afkodning af kropssprog

 

Udvikling af emotionel intelligens 

6 grunde til at vælge Personlighedstest:

Personlighedstest, Personal reserce bruges ofterer til ansættelser.

 

Personlighedstest, Personlig research synliggør alt det du ikke høre, ser og definerbart opfatter.

 

Personlighedstest, Personlig research er beviset for personlige egenskaber. Personlighedstest lyver ikke.

 

Personlighedstest, Personlig research kan give dig svar ved vanskelige personlige spørgsmål.

 

Personlighedstest, Personlig research kan bruges til egen personlige udvikling.

Personlighedstest, research italesætter forhindringer i dit arbejdsliv, og privat. 

Enneagram personlighedstest:             

  • Leder, kend dig selv – Berlingske Business, 24/8/2016:
  • Danske ledere lider af berøringsangst… – Berlingske Business, 11/11/2015
  • Personlig ledelse mangler på MBA-uddannelserne – Berlingske Business, 18/8/2015
  • Følelsen af god ledelse, dårlig ledelse og ikke-ledelse – Berlingske Business, 15/11/2014
  • Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse – Lederweb, 12/9/2014
  • Ledere bør kunne mere om følelser – Ukeavisen Ledelse, 2/5/2014 
  • Vores største frygt er ikke at få succes – Djøfbladet, 20/1/2014:
  • Ledelse skal tilbage til stenalderen – Ledelseidag.dk nr. 5/2013                 
  • Magt ændrer hjernen – Videnskab.dk, 19/8/2013:     

Bøger: 

Claus Elmholdt og Lene Tanggaard (red) – Følelser i ledelse. Klim.

Susan Hart og Henrik Hvilshøj (red) – Ledelse mellem hjerne og hjerte. Hans Reitzel.

Christian Ørsted – Livsfarlig ledelse. People’s Press.

Inge Schützsack Holm – Det personlige lederskab. Hans Reitzel.

Daniel Goleman – Ledelse med følelsesmæssig intelligens. Gyldendal.

 

 

Dr. David Daniels M.D Emeritus Professor of Clinical Psychiatry ved Stanford University, USA, har kåret Enneagrammet til at være det dybeste personligheds værktøj i verden.


Personlighedstest – Et effektivt værktøj til personlig udvikling og ansættelsesforløb

 

Det er blevet mere og mere udbredt at anvende personlighedstests til ansættelsessamtaler. Mange mennesker er ikke bevidste om deres personlighedstype samt stærke og svage sider. Det er meget menneskeligt, at vi ikke altid ser os selv med helt klare og objektive øjne. Af samme grund kan vi heller ikke altid fortælle en potentiel arbejdsgiver, hvad der kendetegner os. Med en professionel personlighedstest kan arbejdsgivere imidlertid hurtigt danne sig et ret præcist indtryk af en ansøger, som de overvejer at ansætte.

 

 

Personlighedstests kan tillige skabe forudsætninger for bedre samarbejde, idet testpersoner kan blive mere bevidste om både egne og kollegers styrker og svagheder. Også til personlig udvikling i privat regi, er en personlighedstest et fremragende redskab til selvindsigt. Coach og Enneagramekspert, Birgitte Milling, har mangeårig erfaring med anvendelse af personlighedstests og er derfor en særdeles kompetent udbyder af personlighedstests. Eftersom Birgitte Milling tillige er en meget veluddannet og rost coach, kan hun bruge resultaterne af en personlighedstest på en meget konstruktiv og empatisk måde i vejledningen af testpersoner. På Enneagramskolens hjemmeside kan du læse om personlighedstesten samt Enneagramuddannelsen, webinarer og coach sessions.

Vis knapper
Gem knapper