Virksomheder

  Enneagramuddannelsen:                                                                                          

Tilmeld: HER   

 • 9 personlighedstyper
 • De tre centre / triaderne
 • Vinger / nabotyper
 • Pile og niveau af selvindsigt
 • Instinkter / Undertyper
 • Udvikling for de 9 typer
 • Teamsammensætning
 • Personlighedstest

                                                                                                                                                                                                                                                2019

MODUL 1: 17 – 19 JANUAR

MODUL 2:  7 – 8  MARTS 

MODUL 3: 11 – 12 APRIL 

MODUL 4: 23 – 24 MAJ

MODUL 5: 8 – 9 AUGUST

MODUL 6: 5 – 6 SEPTEMBER

  Personlighedstest: Tilmeld HER  

 • Hvilken personlighed 
 • Selvindsigts niveau
 • Stærke og svage sider
 • Reaktion i team
 • Reaktion under pres
 • Hvilket drama, og hvor meget
 • Intuition og fornemmelse for
 • Udviklingen for typen

  Coaching: Tilmeld HER   

 • Fra fortiden til nutid
 • Hurtigere resultater
 • Fokus 
 • Forstå din frygt
 • Hvad forhindre dig
 • Tankemylder og stress
 • Håbløshed og opgiven
 • Sorg
 • Par coaching

  Online Enneagram webinar: 

 • De 9 personlighedstyper
 • Niveauerne af selvindsigt
 • Mønstre og forhindringer
 • Team