Kan man snyde sige igennem en personlighedstest ?

Kan man snyde sig igennem en personlighedstest?

Jeg bliver tit spurgt om man kan snyde sig igennem en personlighedstest.

Svaret er selvfølgelig: Snyder man, bedrager man, undlader man at sige eller skrive sandheden, bliver man opdaget. Det er kun et spørgsmål om tid.

De valideret personlighedstest, som dem vi sælger på Enneagramskolens, er testet på 5 – 10. 0000 mennesker inden de kommer i salg.

Svare du ja i testen, om at du er udadvendt, robust, igangsættende, eksekverende og aldrig syg. Så regn med at spørgsmålet kommer igen, og igen, bare med andre ord. Svare du forskelligt, snubler i testen og forsøger at snyde, bliver du opdaget og sorteret fra.  

Sidder man i et interview med en rekrutteringsvirksomhed. Så er interviewer uddannet til at lytte ind til svaret, og opdage om der er kongruens mellem kropssproget og sproget. Er der ikke det, snubler man.

Nogle virksomheder har valgt at pakke personlighedstesten mere lækkert ind, fordi ordet ”test” gør nogen nervøse. Personlighedstest sælges også som ”Personprofilanalyseværktøj” – ”Personlighedsudviklingsværktøj” eller ”personanalyseværktøj”. Men uanset indpakningen, så er indholdet det samme.

 

Det er samarbejde, konflikter, igangsættende eller afsluttende i processer. dominerende, eller tilbagetrukket og om adfærden passer til jobbet og kulturen i virksomheden, man som virksomhed ønsker at vide.

 

Planlægning af ansættelser:

De fleste virksomheder, holder en samtale først, for at afstemme kemi, så gennemgås kandidatens faglighed i CVét  og forventninger afstemmes. Løn, ferie, arbejdsforhold bonus og pension.

Hvis man er enig, kommer personlighedstesten. Der er ingen grund til at teste kandidater før første samtale, det er for dyrt. Enneagramskolen sender en online-test med 185 spørgsmål. Den tager 30 min. og resultatet er 42 sider om stærke og svage sider. En udførlig beskrivelse af hvor ansøgeren med fordel kan udvikle sig. Men vigtigst, om de personlige egenskaber, personligheden, passer til jobbet og til virksomheden.

Når vi gennemgår testen med arbejdsgiver, så er kandidatens faglighed på plads. Personligheden skal passe med virksomhedens værdisæt, etik, moral og opgaven der skal løses.

 

Her kan du se personlighedstyperne:

Personlighedstype 1: Arbejder bedst i klare rammer, struktur og ordenlighed.

Personlighedstype 2: Arbejder bedst indenfor omsorg, pleje, hjælpe og støtte.

Personlighedstype 3: Arbejder bedst indenfor high performance og sælgerjobs.

Personlighedstype 4: Arbejder godt med visuelle, kreative, unik og teams.

Personlighedstype 5: Arbejder godt med forskning, fordybelse og dybe opgaver.

Personlighedstype 6: Arbejder godt med vurderinger, analyser og perspektivering af opgaver.

Personlighedstype 7: Arbejder godt med mange ideer, brainstorm, fantasi og igangsættelse af projekter.

Personlighedstype 8: Arbejder godt med ledelse, uddelegering, metaperspektiv og holde retningen.

Personlighedstype 9: Arbejder godt med konfliktmæglere, mentorer, psykoterapauter og behandlere.

 

Der er mange holdninger til personlighedstest. De spænder fra fantastiske, tidsbesparende, lønsomme til at man ikke kan kategorisere mennesker.

En stærkt kort i jobsøgning er at få lavet en personlighedstest, og  lægge den ved CVét i jobansøgningen, eller dele testen på LinkedIn.

Enneagramskolens anbefaling er altid at bruge en valideret test, faglig stærk samarbejdspartner til gennemgangen og opmærksomhed på at en ansættelse er en værdi man ønsker at tilfører virksomheden. Derfor skal ansøger passe fagligt og personligt til virksomheden.