Sundhed. Er det mad og motion ?

Er sundhed mad og motion ?

Sundhed er den luft, du inhalerer, kvaliteten af mad og vand, søvn, motion, ord du bruger, og tanker du har om dig selv. Men, hvordan har du det med dig selv?

Sundhedstilstand 60 – 20 – 20

Din sundhed kan inddeles i tre overordnede områder, der hver udgør en vis procentdel af din sundhedstilstand:

60 %: Din psykiske tilstand

20 %: Mad, søvn, motion

20 %: Din sociale intelligens.

60 % er din psykiske sundhed. Hvad du tænker om dig selv, er afgørende. Tanker skaber vores følelser, og følelserne får os til at handle. Vores tanker igangsætter vores handlinger og skaber resultatet. Tænker du, at alting er muligt, vil du være motiveret, handle og nå dit mål, før eller siden. Omvendt, hvis du tænker, at det kun er andre, der når deres mål, vil du få følelsen af, at du er mindre værd, og du vil derfor handle mindre, hvorfor du får et dårligere resultat.

Mangler du også hjælp til at nå dine mål, med excellent resultater:

Alting starter med en tanke, en følelse, en handling og et resultat. Hvis du ændrer dine tanker ved at undersøge dine overbevisninger, vil du kunne motivere dig selv til at handle og opnå det, du virkelig ønsker dig. Hvis overbevisningen er, at du ikke kan bidrage til næste kommunalvalget, hvorfor så melde sig ind i et parti. Eller hvis overbevisning er at andre har mere ledererfaring, hvorfor så søge stillingen. Tanker afgør, hvad jeg handler bliver. Bagved tanken, er overbevisningen.

Genneralt tror vi at:

Energi kommer fra mad.

Energi kommer fra søvn.

Energi kommer ikke fra mad eller søvn, men fra vores tanker. Sundhed er at coache måden, vi taler til os selv på, vores tanker, så vi bliver opmærksomme på, hvad der forhindrer os. Har du negative tanke, som gør, at du ikke holder foredrag, debattere offentligt eller blander dig på arbejde. Så vil glædesbarometeret måske kun være 50 %. Drømmen om at leve 100 % går ikke væk. At være 100 % til stede i eget liv, på rette kurs, uden forhindringer, det må være målet. At leve sin drøm og passion. Det giver energi og optimisme. Begejstring. Jo mere begejstring du skaber i dit eget liv, des mere vil du udskille lykkehormonet oxytocin. Coachens mission er at klienten når sine mål, så klienten kan lever sin drøm. Det som forhindre klienten, skal coachen arbejde sig udenom.

Jeg tror på:

At stå op hver dag og glæde sig. At glæde sig til at udrette sin mission. At gøre en forskel. Opleves hverdagen ikke sådan, bør man tage sig selv så alvorligt og få sig en coach. Coachen arbejder med de 60 %, som bringer mennesker mod deres mål. Coaching er for mennesker, der ønsker at opnå deres mål og skabe succes. Uddannelsessteder, hvor forskere og professorer skal ud og sælge deres projekter til fonde eller sponsoren, skal se på deres forhindringer, så de bedre kan sælge deres ideer. Ofte har den enkelt en overbevisning, som gør at de ikke kommer igennem. Det kan være at de tror de skal være på en bestemt måde, eller de ikke tror de er kompetente nok. Det kunne en coach have hjulpet med. Samfundsmæssigt kan vi tabe viden, projekter og mennesker, fordi coaches ikke er anerkendt. Ofte er det eliteudøvere og politiker der har opdaget værdien af en coach. Jeg har coachet politikkere, ledige, og selvstændige, som havde mistet troen. Hvis ikke de havde brugt en coach, ville deres forhindringer, have stoppet dem. Coaching er et håndværk, som går ud på at finde den overbevisning, som stopper projektet, så målet ikke bliver nået.

Din fortid er ikke din fremtid:

F.eks. unge mennesker som er anbragt uden for hjemmet, som har en historie med om at de ikke kan. De finder ud af det bare er en historie. Jeg har coachet unge på kostskoler og klubber, som efterfølgende fik praktikpladser, skiftede skole og kom i arbejde. Coaching er ikke den gamle historie om hvordan du har været, men hvordan du vil være. Coaching ser fremad, og skaber en ny historie. Hos en coach er din opvækst, miljø og arv, ikke en undskyldning for ikke at vælge noget andet, i fremtiden. Det er ikke i samtalen, fordi samtalen er et spejl. Samtalen trækker os hen mod at ville ligne eller efterligne hinanden. Vi lytte på andre, mere end vi lytter på os selv. Unge tager uddannelser som de ikke er passioneret for, fordi de lytter til studievejlederen eller deres forældre, mere end til dem selv. Når de unge er halvvejs i uddannelsen, opdager de, noget er galt. Coaching vil langt tidligere kunne afdækket passionen, hos den enkelte. Det koster samfundsmæssigt, når der vælges forkerte uddannelse. Det koster tid, manglende indtægter i skat, og menneskeligt nederlag. Nogen komme ikke i gang igen.

Samfundsmæssigt:

Vi har viden og ressourcerne til at ændre det. Det kræver at beslutningstagerne, siger ja til at bruge den viden. Uddannede coaches, som er specialister til at finde ind til den ægte passion hos mennesker. Ved hjælp af coaching, vil den næste generation, kunne træffe beslutning, på et mere oplyst grundlag, til gavn for dem selv, og samfundet. Opgradering, betyder at samfundet acceptere coaching, og tilbyder alle samme mulighed. Det er ikke kun elitesport og politikker der har brug for at nå deres mål. Vi skal investere i befolkningen, det er dem som bær Danmark.

Find behandler:

Du bør du få en coach, som kan holde din missionen og passionen op foran næsen, når der kommer forstyrrelser. Energien går den vej, fokus er. Forstyrrelser, skal væk, der skal retning og struktur på dine drømme, så vil du før eller senere opnå din mål. En coach åbner døren til mulighederne og arbejder for din succes. Din succes er coachens mission.

Birgitte Milling:

Birgitte Milling er en af Danmarks dygtigste coaches. Hun er uddannet life og business coach. Hun har modtaget undervisning fra Tony Robbins og Sofia Manning. Familie og ungdoms coach. Underviser og daglig leder af Enneagramskolen. Master i personlighedstest. Udvikler af VIC-Very Important child og mentor for unge.

Birgitte Milling tester personlighedstype for samarbejdsevner, fleksibilitet, robusthed, og sårbarhed. Birgitte Milling har forskellig Enneagram uddannelser, teamleder uddannelser, medie uddannelser og hun har i 15 år. arbejdet international. Birgitte Milling blogger om personlighedstyper, Enneagrammet, børn, vrede, frygt, passion, kærlighed, samarbejde og kommunikation.

Birgitte Milling kan kontaktes på: info@enneagramskolen.dk eller 24943194

Se mere: http://enneagramskolen.dk/coaching/