Personlighedstest

Personlighedstest – Et effektivt værktøj til personlig udvikling og ansættelsesforløb

 

Det er blevet mere og mere udbredt at anvende personlighedstests til ansættelsessamtaler. Mange mennesker er ikke bevidste om deres personlighedstype samt stærke og svage sider. Det er meget menneskeligt, at vi ikke altid ser os selv med helt klare og objektive øjne. Af samme grund kan vi heller ikke altid fortælle en potentiel arbejdsgiver, hvad der kendetegner os. Med en professionel personlighedstest kan arbejdsgivere imidlertid hurtigt danne sig et ret præcist indtryk af en ansøger, som de overvejer at ansætte. Personlighedstests kan tillige skabe forudsætninger for bedre samarbejde, idet testpersoner kan blive mere bevidste om både egne og kollegaers styrker og svagheder. Også til personlig udvikling i privat regi, er en personlighedstest et fremragende redskab til selvindsigt. Coach og enneagramekspert, Birgitte Milling, har mangeårig erfaring med anvendelse af personlighedstests og er derfor en særdeles kompetent udbyder af personlighedstests. Eftersom Birgitte Milling tillige er en meget veluddannet og rost coach, kan hun bruge resultaterne af en personlighedstest på en meget konstruktiv og empatisk måde i vejledningen af testpersoner. På Enneagramskolens hjemmeside kan du læse om personlighedstesten samt enneagramuddannelsen, webinarer og coach sessions. Du er desuden velkommen til at tage kontakt via hjemmesiden for yderligere information.