Coaching. Valget mellem, at lade stå til, eller løse problemet.

Coach Birgitte Milling hjælper dig på sporet

 

 

Har du brug for at vende din livssituation med en professionel sparringspartner og vejleder, der har psykologisk indsigt samt effektive værktøjer til at hjælpe dig på sporet i din aktuelle livssituation? Så kan coach Birgitte Milling hjælpe dig. Birgitte Milling har via coaching en meget bred uddannelse inden for coaching og er bl.a. uddannet hos Sofia Manning og i NLP Huset. Udover at være uddannet coach, har Birgitte Milling også uddannet sig i at anvende og undervise i enneagrammet, der overordnet inddeler mennesker i 9 personlighedstyper. Enneagrammet kan bevidstgøre det enkelte menneske om, hvem det er, og hvorfor det reagerer, som det gør. Jo dybere kendskab det enkelte menneske har til sig selv og sine handlingsmønstre, des bedre kan det navigere i livet og træffe sunde livsvalg. Kombinationen af coach- og enneagramuddannelsen gør Birgitte Milling til en meget kvalificeret sparringspartner. Birgitte Milling arbejder både som livs-, familie- og businesscoach og har desuden udviklet programmet VIC – Very Important Child. Birgitte Milling roses af sine klienter for evnen til at fokusere på problemstillingerne, skabe overblik, bevidstgøre potentialer, synliggøre ressourcer samt motivere til handling. Kontakt coach Birgitte Milling, og lad hende også hjælpe dig på sporet af dine potentialer.