Kærlighed – Findes der noget smukkere ?

Kærlighed – Findes der noget smukkere ?

 

 

Jeg er optaget af kærlighed. Den rene vare. En kærlighed, hvor begge parter i forholdet trygt kan læne sig ind mod hinanden, ind i hinanden og vise sårbarhed. Hvor begge er nysgerrige efter, hvad den anden kan lide. Nysgerrige efter at møde den andens behov. Et forhold præget af en grundlæggende interesse for hinanden. En relation, hvor passion er en naturlig del af forholdet – som mad, motion, samvær og uddannelse. Et kærlighedsforhold, hvor krav og modkrav ikke eksisterer.

Jeg møder imidlertid ofte klienter, som er medium tilfredse i deres parforhold. De bliver sammen, fordi det er bekvemt, pga. børn eller økonomi. Eller fordi parret er afhængigt af konflikter, drama og ydmygelser. Det kan også være et usundt konkurrenceforhold, hvor trangen til at vinde over sin partner, dominerer samspillet. Et parforhold med en stadig ord-krig, der veksler mellem sejr, nederlag, forsoning eller uforsonlighed. Et parforhold baseret på en følelsesmæssig rus ved op- og nedturene.

 

Mistrivsel du i parforholdet. 

 

Der skal to til at tango. To til at lukke for empatien og gøre forholdet praktisk og kedeligt. To til at slukke for passionen. Uden empati og intimitet visner kærligheden.

Dit forhold er et spejl. Det, du giver, er oftest det, du får i parforholdet:

·     Er du tydelig i ord og handlinger, så din partner forstår dig.

·     Talesætter, udtrykker og viser du dine behov og ønsker.

·     Er du utryg og mangler tillid. Stoler du 100 % på din partner.

Det handler i sidste ende om, at:

·     du ikke passer godt nok på dig selv.

·     du ikke bevidst har valgt din adfærd, men har ladet tingene ske.

 

Hvordan kommer du tilbage på sporet?

 

Selvbedraget er jo at blive ved. Lade stå til. Lade som om, at det nok går. Har du smerte i dit forhold, har du smerte i alle andre aspekter i dit liv. Parforholdet afspejler, hvordan vi har det. Smerten går ikke væk.

Kan du ikke være 100 % dig selv? Skal du først lige sikre dig, at ”vi” er okay, før du mærker efter og føler, hvordan du selv har det, hvad du selv mener? ”Vi” er først okay, når du tør være ærlig overfor dig selv. Ikke før. Når du tør række ud. Enten med hjælp fra en coach, eller i det øjeblik hvor du føler dig tryg nok til højt at sige: Jeg kunne godt tænke mig mere af…

Vi har alle grundlæggende behov. Læs om de fem menneskelige behov i det følgende, og tænk over hvilke behov, der er vigtigst for netop dig.

 

De fem menneskelige behov

1.  Sikkerhed

·     Sikkerhed for, at vi bliver sammen.

·     Sikkerhed for, at du ikke vil forlade mig, hvis jeg åbner mig.

·     Sikkerhed for, at du vil hjælpe mig, når jeg falder.

·     Sikkerhed for, at du vil mig og mine børn.

·     Sikkerhed for, at du kan rumme det hele.

·     Økonomisk sikkerhed

 

Hvordan får du sikkerhed? Jo mere sikkerhed, du har behov for, des sværere bliver det at opfylde behovet. Mennesker med et stort behov for sikkerhed, vælger ofte at blive i deres forhold, fordi det er sikkert. Længslen efter, hvordan det kunne have været, forsvinder ikke. Det er ikke sådan, at sikkerhed erstatter kærlighed. Længslen efter den rene vare, kærligheden, går ikke væk, selvom du er sikker på, at I ikke bliver skilt. Kærlighed er noget andet end sikkerhed. Kærlighed er intimitet og ærlighed.

 

2.  Usikkerhed/variation

Søgen efter nyt. Søgen efter variation. Søgen efter udvikling. Søgen efter at blive klogere. Søgen efter at blive udfordret. Jo mere variation vi søger, des mere omstillingsparate er vi. Hvis vi aldrig bevæger os udover det, vi plejer at gøre, vil verden stå stille, forblive i status quo. Når vi vælger ikke at handle, er det ofte på grund af frygt. Frygt viser sig i alt det, vi ikke gør, ikke tør. Eller det vi afskyr, hader, finder pjattet, latterligt og skørt. Frygt forpester kærligheden. At læne sig ind mod et andet menneske, er risikofyldt. Det er derfor, at passion er interessant. Fordi passion er uforudsigelig. Vi ved aldrig helt, hvordan vores partner viser sin passion. Vi ved aldrig, hvor intenst det bliver. Derfor er det interessant og spændende. Hvis du vidste alting, inden de skete, ville du kede dig. Derfor er usikkerhed og variation et menneskeligt behov, som alle søger i større eller mindre grad. Hvor stort behovet for variation er, det er forskelligt fra menneske til menneske. Men de mennesker, der tør tage chancer og leve usikkert, oplever mest.

3.  Behovet for at føle sig speciel/betydningsfuld

Vi har alle behov for at føle os specielle og få opmærksomhed. Disse behov kan vi få opfyldt ved:

Negativ opmærksomhed

 

·     Skabe problemer og drama

·     Tale om problemer til andre end de involverede og undlade at handle på dem

·     Udvikle afhængighed af fx sex, vold, alkohol, medicin, spil og stoffer

·     Skabe en provokerende personlig stil vha. fx frisure, tatoveringer og piercinger

Positiv opmærksomhed

 

·     Blive forfatter

·     Blive speaker

·     Blive politiker

·     Blive leder

Længslen efter parforholdskærlighed består først og fremmest af behovet for at være på samme rejse. At forstå og blive forstået. En længsel efter at leve 100 % ærligt med den eneste ene. Sådan et kærlighedsforhold dækker et dybtliggende behov. Behovet kender vi fra vores første familie, hvor vi blev set som specielle, fordi vi var ubetinget elsket.

 

4.  Lysten til udvikling

 

Trangen til udvikling præger os i større eller mindre grad. Overordnet kan vi opleve to former for udvikling:

·     Personlig udvikling

·     Professionel udvikling

 

5.  At bidrage til verden

Det ligger i menneskets natur, at vi gerne vil bidrage til verden. Vi ønsker både at give og modtage:

·     Gaver er at give, når det ikke er forventet.

·     Taknemmelighed er at modtage, når man ikke har bedt om det.

I kølvandet på denne gennemgang af menneskets almene behov, opfordres du til at lægge mærke til dine individuelle behov. Hvilke behov er vigtigst for dig? Prøv også at besvare arbejdsarket om behov på næste side.

Har du spørgsmål, eller får du lyst til at arbejde med dine behov i coachingsessioner, er du meget velkommen til at kontakte mig. Skriv til info@enneagramskolen.dk eller ring på tlf. 24 94 31 94.

 

Arbejdsark:

 

Hvilket menneskeligt behov er vigtigst for dig:

 

 

Hvis sikkerhed er vigtigere end kærlighed, hvad gør det så ved måden, du prioriterer på:

 

 

Hvis variation er vigtigere end kærlighed, hvad gør det ved forholdet:

 

 

Hvis behovet for at føle sig speciel er stort, hvad gør det ved forholdet:

 

 

Hvis lysten til udvikling er stor, hvad gør det ved forholdet:

 

 

Hvis du bidrager til verden, hvilken følelse tager du så med ind i forholdet:

 

 

Længslen efter kærlighed går ikke væk. Har du længsel efter mere, så anbefaler jeg at du gør noget, for at finde ud af hvad din længsel handler om.

Mennesker der søger, finder altid svar.

 

 

 

De Kærligste hilsen

 

Birgitte Milling

Enneagramskolen.dk